ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალმა სიმძლავრეები გაზარდა

Promo Video