2 მობილური ამწე (100 ტონა თითოეულის ტვირთამწეობა)
2 პორტალური ამწე 
7 რიჩ-სტაკერი
7 ტრაქტორი
16 გამწევი
2 საიდ-ლიფტერი
5 სპრედერი
10 ავტომტვირთავი
192 მაცივარ-კონტეინერის კვების წყაროსთან შესაერთებელი კვანძი