ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი [BICT]

ბაქოს ქ. 11, ბათუმი 6010, საქართველო

 info@bict.ge

  +995 577 172728